American Power Tour 2020 ställs in

Detta står helt klart efter att Muscle Gear Car Club i samråd med myndigheter och kommuner utrett alla tänkbara alternativ inklusive att hitta ett senare datum. 
Läs mer här

Nyhetsarkiv

Länkar

Muscle Cars News