Tidsschema

Tidsschema

Södra Allén 13 Södra Allén 13

Torsdag  29 juni
16.30  - 18.30 Förträff, som bruligt numera är förlagd till vår klubblokal där deltagande ekipage är välkommen att ställa ut sin muskelbil. 
Vi bjuder som vanligt på kaffe och kaka samt visar upp årets prispokaler och vår klubblokal.
Plats: Södra Allén 13, Motala  (extern länk till karta) 
 

Fredagen 30 juni
08.00 - Startområdet öppnar för deltagande ekipage, följ anvisningar för uppställning av fordon. Därefter hämtas startkit i tältet och                                applicerar startnummer på vindrutans högra sida.
10.00 - Starten går!
11.00 - Passerar Ödeshög*
11.30 - Passerar Gränna*
12.00 - Ankomst Jönköping C, Östra Storgatan
14.00 - Avfärd mot Hjo via Bredgränd
15.30 - Ankomst Hjo, Hotell Bellevue
15.30 - Utställning av samtliga ekipage för allmänheten
18.00 - Drop in, restaurangen öppnar för dom som önskar äta grillbuffe
21.00 - 
* Ca tider
Lördagen 1 juli
07.00 - Frukostbuffé står dukat på Hotell Bellevue
11.00 - Avfärd, Pace Car står uppställd utanför entré från 09.00 därefter går det bra att rada upp i riktning mot parken (ej bussterminalen)
11.30 - Passerar Karlsborg*
12.00 - Målområde öppnas för allmänheten
13.00 - Ankomst Hamnen, utställning där samtliga ekipage finns                  att beskåda
15.00 - Prisutdelning
15.30 - American Power Tour slut
* Ca tider

Avfärden i Hjo
Avfärden i Hjo lockar stora skaror av publik som njuter av dom fina ekipagen och deltagarna är entusiastiska för den vidare färden mot målgängen i Motala

 

Muscle Gear Car Club förbehåller sig rätten att neka ekipage att deltaga som ej passar in sammanhanget, insatt startavgift kommer då att returneras.
Startnumret är personligt och kan ej överlåtas till annan deltagare, (byter ni bil innan start har skett så skicka ny bild som vi då kan lägga upp på sidan).
Betald anmälninsgavgift åtebetalas ej då ekipage ej kommer till start.
Varje deltagare/förare ansvarar för sitt eget fordon att den är försäkrad enligt gällande trafikregler och att den framförs enligt gällande hastighetsbegränsningar och i övrigt iakktar aktsamhet mot övriga trafikanter samt publik.
Arrangören avsäger sig allt ansvar vid eventuell olycka.