American Power Tour 2019

American Power Tour  är fulltecknad och anmälan kan ej göras.

American Power Tour är ett event riktat mot Amerikanska muskelbilar som arrangeras mellan den 28 - 29 Juni och kör sträckan
Motala - Jönköping - Hjo - Motala.


Starten sker från Stora torget i Motala kl 10.00 på fömiddagen med gemensam avfärd för att sedan slingra sig söderut och passera Vadstena, Ödeshög,
(här går "Touren" på den gamla Riksettan) och kör den otroliga vackra sträckan mot Gränna för att sedan nå Huskvarna där  anvisningar visar vägen mot   
centrala Jönköping för lunchstopp på Ö.Storgatan.
Efter lunchstopp beger sig "Touren" mot Hjo, som är fredagens etappmål.
Samtliga ekipage kommer finnas utställda för beskådan av allmänheten under eftermiddagen i anslutning till hotellet.
Senare på kvällen arrangeras gemensam grillfest för deltagare, samt prisutdelning av Muscle Gear Choice på Hotel Bellevue, (officiellt hotell).


Lördag förmiddag fortsätter American Power Tour med geemensam avfärd från Hjo och passerar Karlsborg med målgång i Motala på Vätternpromenaden.
Här sker utställning och prisutdelning i klasserna. "Peoples Choice, Driver's Choice  "Old Muscle Car" och "New Muscle Car".

 

Tidsschema

Södra Allén 13 Södra Allén 13

Torsdag  27 Juni
16.30  - 18.30 Förträff, som i år är förlagd till vår nya fina klubblokal där deltagande ekipage är välkommen att ställa ut sin muskelbil. 
Vi bjuder som vanligt på kaffe och kaka samt visar upp årets prispokaler och vår klubblokal.
Plats: Södra Allén 13, Motala  (extern länk till karta) 
 

Fredagen 28 Juni
08.00 - Startområdet öppnar för deltagande ekipage, följ anvisningar för uppställning av fordon. Därefter hämtas startkit i tältet och                                applicerar startnummer på vindrutans högra sida.
10.00 - Starten går!
11.00 - Passerar Ödeshög*
11.30 - Passerar Gränna*
12.00 - Ankomst Jönköping C, Östra Storgatan
14.00 - Avfärd mot Hjo via Bredgränd
15.30 - Ankomst Hjo, Hotell Bellevue
15.30 - Utställning av samtliga ekipage för allmänheten
19.00 - Grillfest för deltagare
20.00 - Prisutdelning av Muscle Gear Choice
21.00 - Festen fortsätter!
* Ca tider
Lördagen 29 Juni
07.00 - Frukostbuffé står dukat på Hotell Bellevue
11.00 - Avfärd, Pace Car står uppställd utanför entré från 09.00 därefter går det bra att rada upp i riktning mot parken (ej bussterminalen)
11.30 - Passerar Karlsborg*
12.00 - Målområde** öppnas för allmänheten
             (program kommer under våren) 
13.00 - Ankomst Vätternpromenaden*
15.00 - Prisutdelning
15.30 - American Power Tour slut
* Ca tider
**Notera att målgången är flyttad till Vätternpromenaden från Hamnen då den är upptagen av annan aktivitet

Avfärden i Hjo
Avfärden i Hjo lockar stora skaror av publik som njuter av dom fina ekipagen och deltagarna är entusiastiska för den vidare färden mot målgängen i Motala

 

Muscle Gear Car Club förbehåller sig rätten att neka ekipage att deltaga som ej passar in sammanhanget, insatt startavgift kommer då att returneras.
Startnumret är personligt och kan ej överlåtas till annan deltagare, (byter ni bil innan start har skett så skicka ny bild som vi då kan lägga upp på sidan).
Betald anmälninsgavgift åtebetalas ej då ekipage ej kommer till start.
Varje deltagare/förare ansvarar för sitt eget fordon att den är försäkrad enligt gällande trafikregler och att den framförs enligt gällande hastighetsbegränsningar och i övrigt iakktar aktsamhet mot övriga trafikanter samt publik.
Arrangören avsäger sig allt ansvar vid eventuell olycka.