Muscle Gear Car Club och GDPR – General Data Protection Regulation

har trätt i kraft den 25 maj 2018.
Reglerna gäller alla företag, organisationer och offentliga institutioner i EU som styr hantering av personuppgifter Vad är personuppgifter? Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som person. Exempel på personuppgifter som vi vanligtvis registrerar är ditt namn, din adress, eller ditt företag, uppgifter som är nödvändiga för tjänster hos oss. Det betyder att vi registrerar och använder personuppgifter om dig när det är vår rättsliga skyldighet, exempelvis genom bokföringslagen. Eller att du har ingått eller överväger att ingå ett avtal med oss för en tjänst eller produkt och du har gett oss samtycke att använda dina personuppgifter för ett visst ändamål. Dina personuppgifter raderas när det inte är relevant för vår verksamhet och relation eller att de inte behöver sparas för bokföringsmässiga skäl. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till 3 e part.
Muscle Gear Car Club - Motala